ארבע הייחודים

ארבע הייחודים משמעות הזהות ישראל בן הקהילה השומרונית, היא לדבוק בארבעת סימני ההזדהות הבאים: א- יישוב ארץ-ישראל בגבולותיה ההיסטוריים, מבלי לעזבה לעולם, וללא התיישבות מחוצה לה. ב-  השתתפות בהקרבת קרבן הפסח על הרגרזים. ג- שמירת שבת ככתבה וכלשונה בתורה. ד- … Continue reading ארבע הייחודים