אין טעות גדולה מן הקביעה כי יש לראות בישראלים השומרונים עוד כתה, שנפרדה מן הזרם המרכזי ביהדות.

הטעיה מכוונת במחקר

ביהדות בראשיתה היו כיתות רבות, כמו הפרושים, הצדוקים, הבייתוסים ועוד, אך שום כיתה מן הכיתות האלה אינה דומה במבנהה, במהותה ובאיפיונייה לישראלים השומרונים.

, צאצאי הישראלים שישבו בממלכת ישראל ובצפון הארץ, התגדרו בטריטוריה משלהם – ארץ השומרון, והחל מסוף המאה השנייה לספירה, אף התפשטו במספרים גדולים לשפלת החוף בצפון ובדרום, העמידו מושלים ומלכים, קיימו צבאות שמרדו בשלטונות זרים וקיימו אורח חיים המבוסס על התורה בלבד. בתקופה הביזנטית [634-295 לספירה] התפצלו מן הזרם המרכזי הישראלי השומרוני, לפחות תשע כיתות, הנקראות בשם הכולל “דוסתאים”, שחלקן אף שרדו עד שלהי המאה העשירית לספירה.
לו לפי טענה זאת היו הישראלים השומרונים פלג מן היהדות, הם היו מקדשים ספרים ומגילות מחוץ לתורה, כפי שעשו היהודים. ספר תורת משה הוא הספר היחיד המקודש על הישראלים השומרונים.
נהפוך הוא, דווקא מה שמקובל לכנות במחקר: היהדות הנורמטיבית, היא התפתחות של אחת הכיתות המובילות ביהדות – הפרושים, שהתקיימה על חשבון דחיית כל הכיתות האחרות. בהתפתחות זו נותרו שני הזרמים המרכזיים ביהדות: היהדות הקראית, שקיבלה את התנ”ך ודחתה את הספרות שאחריו, והיהדות הרבנית, שקידשה את התנ”ך ואת ספרות המשנה והתלמוד = התורה שבעל-פה.
במאות הרביעית והחמישית לספירה מנו הישראלים השומרונים כמיליון וחצי נפשות, שישבו בערים וכפרים רבים בארץ-ישראל, מדרום סוריה ועד צפון מצרים וצפון אגן הים התיכון. שלטונות רבים ומתחלפים, בדרך כלל לאחר תקופות קצרות, גזרות, המרות-דת מאונס לנצרות ולאיסלאם, טבחים ורדיפות דלדלו את העם הזה עד ל-141 נפשות בחודש מרץ 1919.
בשנות השלושים של המאה ה-20 חל מפנה לטובה בתולדותיהם. מאז נמצאת הקהילה בהתפתחות הדרגתית בכל התחומים, ובצד תואריה כעם הקטן והעתיק ביותר בעולם, נחשבת היא לקהילה הצעירה ביותר בגיל בניה הממוצע.

 

Samaritan HISTORY

 

Choir and MUSIC

 

 

Samaritan RELIGION

 

Samaritan FESTIVALS

 

Photography: Ori Orhof

 

הטעיה מכוונת במחקר

 

Follow and Share

2 Responses

  1. israel m safra

    השומרונים הם יהודים לכל דבר אלא שהם לא מאמינים בתורה שבעל פה ולכן לפי ההלכה הם כופרים, והם יצאו מכלל עם ישראל
    גם עם שומרוני יקבל עליו את התורה המסורה למשה מסיני תורה שבכתב ותורה שבעל פה, יש בעיה להתחתן אתם, עם נשיהם לא שמרו על הלכות גיטין לפי ההלכה, והתחתנו שוב שאז ילדיהם ממזרים

    • Benyamim Tsedaka

      הטענות אינן רלוואנטיות. יהדות זה דבר אחד מכובד בתוך עם ישראל עם מסורת שונה מבני ישראל השמרים המכונים שומרונים. מעולם לא ביקשנו הכרה כיהודים. הישראלים השמרים שומרים על המסורת המקורית והקדומה ביותר של עם ישראל.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy