הטעיה מכוונת במחקר

אין טעות גדולה מן הקביעה כי יש לראות בישראלים השומרונים עוד כתה, שנפרדה מן הזרם המרכזי ביהדות. ביהדות בראשיתה היו כיתות רבות, כמו הפרושים, הצדוקים, הבייתוסים ועוד, אך שום כיתה מן הכיתות האלה אינה דומה במבנהה, במהותה ובאיפיונייה לישראלים השומרונים. … Continue reading הטעיה מכוונת במחקר