הצו להקמת המשכן ותכנונו

הצו להקמת המשכן ותכנונו פרשת “ויקחו לי תרומה” שמות כה’ 1 – כח’ 43] חלק א’ – תולדות המשכן פרשתנו פרשתנו נקראת בשבת השנייה של החודש השלושה עשר בשנה מעוברת, אם יש בחודש זה חמש שבתות. או שתיקרא בשבת הראשונה … Continue reading הצו להקמת המשכן ותכנונו