תרגום ראשון לאנגלית

    בינואר2010 הושלם תרגום ראשון לאנגלית של נוסח התורה, שבידי הישראלים השומרונים, תוך הקבלה, טור מול טור, לתרגום המקובל לאנגלית [JPS] של נוסח התורה היהודי מסורתי. ההבדלים בין שני הנוסחים מודגשים באותיות גדולות ועבות. בטור שלישי בצד שמאל מובאות הערות מבהירות ומחכימות המביאות את ההשקפה הישראלית השומרונית בהתייחסות להבדלים הבולטים והעיקריים בין שני הנוסחים. העורך והמתרגם הוא בנימים צדקה, מראשי “מכון א.ב. ללימודי שומרונות” בעזרתה בעריכה של גב’ שרון סאליבן. הספר יצא לאור באפריל 2013 וניתן לרכשו מיידית אצל המוציא לאור Eerdmans.com   או באמצעות amazon.com . תשעה מגדולי חוקרי המקרא, הלשון ומדע הדתות בעולם כתבו הקדמות ודברי עידוד לספר.ייחודי העם הישראלי- השומרוני
אך בכל הזמנים לא איבדו הישראלים-השומרונים את תדמיתם וייחודם כעם.
 הם כותבים בכתב משלהם, הכתב העברי העתיק;  דוברים בלשון משלהם, במבטא העברי העתיק, שהיה שגור גם בפי היהודים עד תחילת האלף הראשון לספירה; הם אמונים על מסורת היסטורית ייחודית בת אלפי שנים, מימי כניסת בני ישראל לארצם בראשות יהושע בן נון ועד היום [ראו הספר: “קיצור תולדות הישראלים השומרונים”, מאת: בנימים צדקה, חולון, 2001, בהוצאת “מכון א.ב. ללימודי שומרונות”].
תרגום ראשון לאנגלית

 

Samaritan HISTORY

 

Choir and MUSIC

 

 

Samaritan RELIGION

 

Samaritan FESTIVALS

 

Photography: Ori Orhof

 

תרגום ראשון לאנגלית של נוסח התורה שבידי הישראלים השומרונים

 

Follow and Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy