תרגום ראשון לאנגלית של נוסח התורה שבידי הישראלים השומרונים

תרגום ראשון לאנגלית     בינואר2010 הושלם תרגום ראשון לאנגלית של נוסח התורה, שבידי הישראלים השומרונים, תוך הקבלה, טור מול טור, לתרגום המקובל לאנגלית [JPS] של נוסח התורה היהודי מסורתי. ההבדלים בין שני הנוסחים מודגשים באותיות גדולות ועבות. בטור שלישי … Continue reading תרגום ראשון לאנגלית של נוסח התורה שבידי הישראלים השומרונים