ארבע הייחודים

ארבע הייחודים

משמעות הזהות ישראל בן הקהילה השומרונית, היא לדבוק בארבעת סימני ההזדהות הבאים:

א- יישוב ארץ-ישראל בגבולותיה ההיסטוריים, מבלי לעזבה לעולם, וללא התיישבות מחוצה לה.
ב-  השתתפות בהקרבת קרבן הפסח על הרגרזים.
ג- שמירת שבת ככתבה וכלשונה בתורה.
ד- שמירה קפדנית על חוקי הטהרה והטומאה ככתבם וכלשונם בתורה.
מי שאינו שומר על אחד מסימני הזהות האלה, חלקם או כולם, אינו יכול להמשיך לחיות בתוך המסגרת של הקהילה.

אמונה

אמונה

אמונה: הישראלים – השומרונים מודרכים ע”י ארבעה עיקרי האמונה

 א-     אל אחד, אלהי ישראל.

ב-     נביא אחד, משה בן עמרם.
ג-       ספר קדוש אחד, תורת משה, חמשה חומשי תורה.
ד-      מקום קדוש אחד, הרגרזים.
לאלה נוספה האמונה ב”תהב” בן יוסף, שיהא “נביא כמשה” ויופיע ביום נקם ושלם, באחרית הימים.

 

חגים ומועדים

ארבע הייחודים

השומרונים חוגגים את חגי התורה בלבד, שבעה מועדים: מועד הפסח, חג המצות, חג השבועות, ראש החדש השביעי, יום הכיפורים, חג הסוכות ושמיני עצרת- שמחת תורה. שלא כאחיהם לעם ישראל, הישראלים היהודים, אין הישראלים-השומרונים חוגגים חנוכה ופורים. גם לא צומות וימי זכרון הנהוגים ביהדות.
ארבעה עשר יום לפני מועד הפסח הם מציינים את ראש חודשי השנה, ראש השנה, בתפילה
ובארוחה חגיגית ובערב פסח מוקרבים כבשים ועיזים בקרבן הפסח על הרגרזים.

 

בתי-אב הישראלים השומרונים

בראש הישראלים השומרונים עומד הכהן הגדול, שהוא גם ראש בית אב הכהנים החבתאים בני אהרן, צאצאי איתמר בן אהרן הכהן אחי משה רבנו. שלושת בתי האב האחרים משתייכים לבני יוסף: צדקה הצפרי משבט מנשה; הדנפי [אלטיף + ששוני], והמרחיבי  [מרחיב + יהושע] – משבט אפרים. עד 1967 היה גם בית אב המטרי משבט בנימים.

 

Samaritan HISTORY

 

Choir and MUSIC

 

 

Samaritan RELIGION

 

Samaritan FESTIVALS

 

Photography: Ori Orhof

 

ארבע הייחודים

 

Follow and Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy