מחזור החיים. הישראלים השומרונים מלים את בניהם ביום השמיני.

מחזור החיים

 ילד וילדה המסיימים את קריאת התורה בגיל ממוצע של שבע שנים, נחשבים “חותמי תורה”  היהודים.
התקשרות בין בני זוג היא בשלושה שלבים: הסכמה, בה מביעים הבת והוריה את הסכמתם להצעת ההתקשרות של הבן והוריו; אירוסין, במהלכם נשלחים עדים אל המיועדת לאירוסין כדי להעיד על רצונה; נישואין, לקריאת הכתובה והשמעת התנאים. רק השלב הראשון ניתן להתרה ללא גירושין. נישואין עם בנות מחוץ לקהילה אפשריים, עם בנות העדה היהודית, אחותה לעם של הקהילה הישראלית-שומרונית, או בנות בלי רקע דתי. מספר מקרי הנישואין המעורבים, הנרשמים ע”י הכה”ג ומוכרים ע”י המדינה גדל והולך. נישואים מאחדים אלה כיום הם כרבע ממספר טכסי הנישואין.
מקרי הגירושין נדירים עם השלכות מכאיבות.
מקרי הנשירה מן הקהילה – בודדים [3.5% מאז 1938].
הנפטרים נקברים בבית העלמין הסמוך לקרית לוזה בהרגרזים או בחלקה המיוחדת לשומרונים, בבית העלמין בקרית שאול, תל-אביב.

 

Samaritan HISTORY

 

Choir and MUSIC

 

 

Samaritan RELIGION

 

Samaritan FESTIVALS

 

Photography: Ori Orhof

 

מחזור החיים

 

Follow and Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy